Future from nature

OrnicalĀ®

Ornical is een calciummeststof (38%) die gebruikt wordt om de onderhouds- en reparatiegift van calcium uit te voeren. Dit 1-2 mm granulaat is eenvoudig te strooien met uw kunstmeststrooier. Tevens kunnen we deze meststof meemengen in uw kunstmestblend.

Door een hoog carbonaataandeel werkt Ornical ook bijzonder goed als pH-buffer voor uw bodem.

Ornical is toegelaten voor de biologische agrarische sector.
Deze registratie vindt u op de Skal inputlijst.