Future from nature

Zeeschelpenkalk

Al voordat Minas en later bemestingsplan 2006 een rol speelden waren wij actief Kalk en Klei leverancier, echter door de Minas zijn veel mensen pas echt de waarde gaan zien van deze producten. Uw bodem produceert niet eenmaal per 6 jaar een hoeveelheid zuur, doch elke dag gedurende het groeiseizoen is sprake van zuur productie en zuurconsumptie.

Het netto verschil resulteert veelal in een verzuring van uw bodem. Met zeeschelpenkalk brengt u een kalkmeststof op uw bodem welke u behoed voor overmatig vrijmaken en zodoende ook uitspoelen van uw voedingsstoffen (dus niet alleen Stikstof) en kan zelfs tot enkele jaren actief de zuurproductie neutraliseren.

Een stabiele pH op een voldoende niveau bevorderd een actief bodemleven.

Bodemleven is zowel consument (denk aan hoger advies bij hoog bodemleven) als producent (omzetter) van N.

U voedt niet het gewas maar vooral het bodemleven welk op zijn beurt weer zorgt voor afgifte aan de plant.

Ook de balans in het bodemleven is belangrijk. Bacteriƫn hebben een C/N van ong. 5/1 (uw bodem bevat per handvol meer dan 6 miljard van deze bodembeestjes)

Deze worden weer geconsumeerd door Protozoen met een C/N verh. van ong. 30/1.

Dit betekend dat de N gebufferd in de bacteriƫn ong. 80 % vrijkomt voor de planten, indien ze opgevreten worden door Protozoen.

Voldoende en goede balans in het bodemleven, van levensbelang voor uw gewas.

Zeeschelpenkalk brengt tevens een 20 tal organische sporenelementen met zich mee. Een pH meting ter plekke van het vrije zuur in uw bodem behoort tot de mogelijkheden.

Zeeschelpenkalkmeel: Gezondheid van de zee terug in uw kringloop

Ook leveren we schelpen voor helofytenfilters en voor de EKO bouw ( met certificaat) rechtstreeks van de boot.